Buss eller båt?

Det finst ingen reglar for kor lenge elevar i grunnskulen skal sitja i buss eller båt på veg til skulen.