Friluftslivsgrupper er imot

17 interesseorganisasjoner innen natur og friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland, går sterkt imot golfbane på Hundvåg. FNF understreker at de fleste organisasjonene er positive til golf som aktivitet, men alle går altså imot å anlegge golfbane på Hundvåg.