Lekselei ungdom velger yrkesfag

Annette Tronstad (15) er lei av lekser og teoretisk undervisning.Derfor har hun, sammen med 71 prosent av alle tiendeklassinger iRogaland, valgt å begynne på en yrkesrettet studieretning tilhøsten.