Vil ha helhet langs Lagårdsveien

Direktør for kultur og byutvikling, Halvor S. Karlsen, mener at det er naturlig å utvide Stavanger sentrum utover Lagårdsveien, men har foreløpig ikke tatt standpunkt til de nye planene.