Hjem igjen fra fredag

Stavanger-biskop Ernst Baasland har vært forberedt på atkosovoalbanere vil søke kirkeasyl i flere uker allerede.