I full beredskap

Fylkesveterinæren og hans stab har opprettet en «kommandosentral»,og har ferdigpakket utstyr til bruk hvis munn— og klovsyke-alarmengår.