Flest losstillinger til Haugesund

Samtidig med at Stortinget vedtok å flytte Kystdirektoratet fra Oslo til Ålesund, stemte stortingsflertallet mot å skille ut lostjenesten og legge den til Haugesund. Men nå varsler kystdirektør Øyvind Stene omfattende endringer i Kystverket.