Mistenkelig dødsfall i Haugesund

Ei eldre kvinne er funnet død utenfor en bolig i Olav Aukrust gatei Haugesund. Politiet vurderer hendelsen som et mistenkeligdødsfall.