Kristiansand

Innbyggere: 71.498, hvorav 36 583 kvinner og 34 915 menn som deler 277 kvadratkilometer. Kristiansand er landets femte største by.