Innstilt som ny rådmann

Ina Fjelde, 43 år, ble mandag enstemmig innstilt til jobben som ny rådmann i Strand.