Forvirring om nyordningen

Legane Roald Byre i Sola og Lars Dolven på Randaberg blir nedringde av hundrevis av pasientar som vil vita legenummera deira.