-Viksveen ville bryte med oss

En tidligere Stasi-offiser, som hevder å ha vært Stein Viksveens føringsoffiser i ti år, sier at den norske journalisten flere ganger prøvde å bryte kontakten med Stasi.