Thriller om Bjerkreimsvassdraget

Asbjørn Gjedrem(KrF) er ordfører i Bjerkreim og styreleder i Dalane energi. Derfor liker de som vil verne Bjerkeims— vassdraget dårlig å ha KrF på vippen i vernesaken.