- Mafia et begrep på Åna

Bjørn Gunnar Helmsgård er leder av kriminalomsorgens yrkesforbund ved Åna Fengsel. Han forteller om et stadig tøffere miljø i fengselet.