Tredobler strøm- produksjonen

Dalane Energi mer enn tredobler strømproduksjonen på samme mengde vann når Nye Lindland Kraftverk åpner 13. desember.