F-16 fly hadde problemer

Et F-16 fly førte til økt beredskap ved Sola Flystasjon. Pilotenmeldte om problemer med det elektriske anlegget.