Har tro på spesialisering

— Ryfylke har relativt sett ganske små bruk. I tillegg driver bøndene som regel flere produksjoner. De har ofte både kyr, sauer og høns i stedet for å spesialisere seg og drive stort med ett av dyreslagene. Det skyldes både tradisjoner og at de geografiske forholdene i Ryfylke gjør dette naturlig.