Regjeringsstrid om strandsonen

Det er hard dragkamp mellom de to regjeringspartiene KrF og Høyreom skjerpede regler for ferdsel og bygging i strandsonen. Kampenkan ende med at de to skiller lag og at KrF sikrer flertall forinnskjerpingen sammen med Ap, SV og Sp.