Frisk satsing i Klepp

Alle store, planlagte prosjekt er med på det nye langtidsbudsjettet i Klepp. Det behøver heller ikke bli store kutt i driften.