Kannik- prosjektet i rute

Prosjektleder, Odd Magnar Nerland, i Statens vegvesen i Rogaland er godt fornøyd med utviklingen i arbeidet i Kannikområdet. På grunn av en fin høst med gode arbeidsforhold ser det ut til at Madlaveien igjen vil bli åpnet for trafikk rundt den 22. oktober.