- Ufortjent stempel

— Lysefjorden har fått et ufortjent stempel som en slags nasjonal arena for ekstremsport. I mine øyne er Kjerag og Lysebotn utelukkende et spesialsted for de særeste aktivitetene som storveggsklatring, buldring på kampesteiner og basehopping.