Vesterled får drive videre

Den private barnevernsinstitusjonen Vesterled i Haugesund fårlikevel drive videre. Det har Barne— og familiedepartementetvedtatt. I februar vedtok Fylkesmannen pålegg om at institusjonenskulle innføre inntaksstopp av nye klienter og i neste omganginnstille driften innen tre måneder.