Julebygda blir Julabygda?

For noen år siden byttet bygdahuset e mot a. Nå anbefaler Gand menighetsråd og kirkelig fellesråd i Sandnes at det samme blir gjort med kapellet. For øvrig i tråd med synet til Statens navnekonsulent: Julebygda kapell blir til Julabygda kapell.