Fortsatt uavklart om tomtevalg

En utbygging av det nåværende meieriet på Voll i Klepp er fortsatt et aktuelt alternativ, hvis Tine skal konsentrere produksjonen av oster, smør og andre faste produkter i Sør-Rogaland i ett anlegg.