Clemet tviler på universitet fra høsten

Høyskolen tar mål av seg til å åpne neste studieår somUniversitetet i Stavanger. — For tidlig, tror undervisningsministerKristin Clemet (H).