SV/Frp-samarbeid sprakk i siste sving

I siste runde, når de aller siste plassene i kommunalstyrer og mindre utvalg skulle fordeles, sprakk samarbeidet mellom SV, RV og Frp i Stavanger, og Frp vendte seg til Høyre og mellompartiene.