Mer ulovlig i strandsonen

Sandnes kommune har pålagt en stavangermann umiddelbart å stoppe byggingen av et naust på sin fritidseiendom på Bergsagel.