Ingen løfter om rassikring

De smilte tappert i striregnet. Men etter befaringen kunne verken regionsjef Ole Kristian Torp (region Vest) eller kollega Andreas Setsaa (region Sør) trylle fram millioner til rassikring i Gyadalen (Eigersund) eller langs Sirdalsvatnet (Sirdal).