Slakter for å selge tomta

Selv om tomteverdiene på Forus ikke lå inne i nedbyggingsprosessen, ble utsiktene til et lukrativt salg for fristende for Ringnes.