Fryktet Røvik ville bli syndebukk

Faren var stor for at Klepp-lensmann Gina Røvik skulle bli stempletsom årsaken til striden på lensmannskontoret. Derfor rykkethovedverneombud Ole Valen ut til støtte for henne.