Hyttekutt på Fidjeland

Kommuneplanutvalget i Sirdal går imot Fidjelands største grunneiers planer om 33 nye leiligheter nedenfor Sirdal Høyfjellshotell.