- Vi presses inn i blokker

Fylket tvinger på oss en boligtetthet ingen ønsker, hevder Block Watne.