Her vil Hå byggja veg

Her ligg eitt av Jærens viktigaste kulturminne, seierfylkeskonservatoren. Med tvang, mot grunn— eigarane sin vilje, vilHå kommune byggja veg akkurat her.