To minutt: Farnoush Dalili

— Du kommer altså ikke til å delta på russefesteni Kongeparken, spør Aftenbladet Farnoush Dalili?