Ikke forsøpling av Langgaten

Ledelsen i Sandnes Sentrum AS oppfordrer sine medlemmer at alt salg i sentrum på 17. mai blir regulert gjennom kommunen.