-Ikke vår feil, sier kommunen

RANDABERG: Teknisk sjef Svein Nes i Randaberg kommune sier at det aldri ble gitt tillatelse fra kommunens side til å etablere golfbane i vernesonen.