Vurderer OPS-samarbeid

Salg av eiendommene i Paradis i Stavanger og Brueland i Sandnes kan være med og finansiere en privat utbygging av dobbeltspor og godsterminal.