Viste sterke meninger

Gjennom hele økonomiplanprosessen har folk kjempet og demonstrert for sine saker.