Tina-innstilling videre i juli

Minst to måneder vil det gå før Statsadvokatene i Rogaland er ferdig med sin innstilling i Tina Jørgensen-saken.