Staten betaler for syke gravide

Neste gang du trenger sykemelding, vil legen samtidig vurdere din arbeidsdyktighet i sykdomsperioden.