Helslakt av Jåsund-utbygging

Fylkespolitikerne er hoderystende forundret over Sola kommunes planer for utbygging av Jåsund-området.