Nytt forum for bedre beredskap

Fare for terror, naturkatastrofer og teknologisk svikt har fått Stavangerregionen til å samle sine beredskapsressurser.