Stor kunstgave til Sandnes

Ola Tjørhom ønsker å gi Sandnes deler av sin private kunstsamling. Men kommunen må sørge for egnede lokaler.