Bjergsted som regionsenter

30 prosent av publikum i Bjergsted kommer utenbys fra. Nesten halvparten av disse, 14 prosent, kommer fra Sandnes.