Oljeutslippet kan true tusenvis av sjøfugl

Tusenvis av sjøfugl kan være truet av oljeutslippene fra det havarerte fryseskipet «Green Ålesund» nord for Haugesund. I området finnes det mellom 10.000 og 15.000 ærfugl. Arbeidet med å fjerne oljen er i full gang.