Sefo skal etterforske betjenter en gang til

Etter ordre fra Riksadvokaten skal Sefo gjenoppta etterforskningen mot tre voldsanmeldte lensmannsbetjenter.