Ikke humper i Gamle Somavei

Kommunen har avslått søknaden om å bygge fartshumper i Gamle Somavei på Varatun. Folk fra transportplanseksjonen har vært på befaring og mener humper ikke er rett tiltak i gata.