To minutt: Solveig Helliesen, pensjonist og medlem av Eldrerådet i Sandnes

Er det akseptabelt at eldre ikke får plass på sykehjem?