Spenning omkring nye ledere

Omorganisering av administrasjonen i Gjesdal kommune fører til sju nye tjenesteområder: Teknisk drift og utbygging, Areal-, naturressurs— og miljøforvaltning, Ressurssenter for barn, unge og voksne, Omsorg, Kultur, Opplæring og Barnehage. Foreløpig er det uklart hvor PP-tjenesten havner. De nye stillingene er utlyst internt og fordeler seg slik: