• Utvalg for tekniske saker og næring under møtet tirsdag. Med fem stemmer mot fire, blir planforslaget om reiselivsområdet på Obrestad sendt til høring. Jens Bessesen

Obrestad-hotellet kan bli en realitet

Med fem stemmer mot fire går Hå-politikerne mot rådmannens innstilling, og sender saken om reiselivsanlegg på Obrestad til høring.